Info om GDPR

I vår klubb är vi som de flesta idrottsföreningar anslutna till Idrottonline, vilket är idrottens gemensamma internetforum.

I detta är alla medlemmar registrerade, även licenser för olika sporter samt olika aktiviteter som utbildningar, träningsverksamhet och tävlingar.

I idrottonlines medlemsregister finns alla medlemmar i föreningarna med i form av namn, adress, personnummer och roller i förening eller förbund.

Vid anmälan till aktiviteter som, utbildningar, tävlingar o.dyl. registreras medlemmen med namn och personnummer.

I vår klubb är det enbart kassören som har tillgång till det fullständiga registret och vid uttag av uppgifter i övrigt tas bara namn, adress och födelsedatum, ej hela personnumret.

Vi följer också RF:s uppförandekod för idrottsrörelsen.

Är Du intresserad av mera information om detta eller har frågor i ämnet, kontakta kassören.

Kopparberg 2018 08 08

Styrelsen

Kategorier: Information